Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi irányelvek

Az Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól. Lépjen velünk kapcsolatba az info@hungarycs.hu email-címen, ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, és szívesen segítünk Önnek. Az oldal és / vagy szolgáltatásainkkal használatával Ön hozzájárul a személyes adatainak feldolgozásához, a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint.

Az adatkezelő személye

Hembach Roland (magánszemély) (email-cím: hembi@hungarycs.hu, webcím: hungarycs.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő minden tőle elvárható módon védi az Ügyfelek általa kezelt személyes adatait.

Tartalomjegyzék

 1. Adatvédelmi alapelvek
 2. Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban?
 3. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
 4. Hogyan használjuk személyes adatait?
 5. Ki férhet hozzá további személyes adataihoz?
 6. Hogyan védjük adataidat?
 7. Információ a cookie-król
 8. Emelt díjas SMS fizetési lehetőséggel kapcsolatos információk
 9. Jogorvoslati lehetőségei
 10. A jelen adatvédelmi irányelvek módosítása

Adatvédelmi alapelvek

Megígérjük, hogy a következő adatvédelmi elveket követjük:
 • Az adatkezelés jogszerű, tisztességes, átlátható. Az adatkezelési tevékenységünk jogszerű. Mindig figyelembe vesszük jogait a személyes adatok kezelésekor. Információkat nyújtunk kérésre vonatkozóan.
 • Az adatkezelés a célra korlátozódik. Az adatkezelési tevékenységeink a személyes adatok összegyűjtésének célját szolgálják.
 • Az adatkezelést minimális adatkérésre korlátozzuk. Csak összegyűjtjük és kezeljük a szükséges személyes adatok minimális mennyiségét.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Nem tároljuk személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítására.
 • Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében.

Az adatalany jogosultságai

Az adatalany az alábbi jogokkal rendelkezik:
 1. Az információhoz való jog - azaz azt jelenti, hogy jogosan tudnia kell, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, honnan származik, és miért és ki használja fel azokat.
 2. Hozzáférési jog - azaz Önnek joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokból. Ez magában foglalja Önnek a jogát arra, hogy személyes adatainak másolatát lekérje és letöltse.
 3. A helyesbítéshez való jog - vagyis Önnek joga van arra, hogy pontatlan vagy hiányos személyes adatait helyesbítse vagy törölje.
 4. Törlési jog - bizonyos körülmények között kérheti, hogy személyes adatai törölve legyenek a nyilvántartásunkból.
 5. Az adatkezelés korlátozásának joga - ha bizonyos feltételek érvényesek, akkor jogosult a személyes adatok kezelésének korlátozására.
 6. Az adatkezelés elleni kifogás joga - bizonyos esetekben Önnek jogában áll kifogásolni a személyes adatok kezelését, például közvetlen marketing esetén.
 7. Az automatizált feldolgozásra vonatkozó kifogás joga - azaz Önnek joga van kifogást emelni az automatizált feldolgozásra, ideértve a profilalkotást is; és ez nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat tárgyát képezi. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, amikor a profilalkotás kimenetele olyan joghatásokat vált ki, amelyek érintik vagy jelentősen érintik Önt.
 8. Az adatok hordozhatóságához való jog - Önnek joga van a személyes adatnak gépi formában olvasható változatának lekéréséhez, vagy ha megvalósítható, közvetlen letöltéséhez a két gép között.
 9. Panasz benyújtásának joga - abban az esetben, ha visszautasítjuk a hozzáférési joga alapján benyújtott kérelmét, tájékoztatjuk ennek okáról. Ha nem elégedett azzal, ahogy a kérését feldolgoztuk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
 10. Jogosult a felügyeleti hatóság segítségére - azaz Önnek joga van a felügyeleti hatóság segítségére és más jogorvoslati jogokra, például kártérítésre.
 11. A beleegyezés visszavonására vonatkozó jog - Önnek jogában áll a személyes adatok kezeléséhez és feldolgozásához tartozó bármely hozzájárulást visszavonni.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az Ön által megadott adatok
Ez lehet az Ön e-mail címe, Steam fiókjának felhasználóneve, stb. - főként olyan információk, amelyek szükségesek a regisztrációhoz, vagy a velünk kapcsolatban álló ügyfél-élmény fokozásához. Az általunk megadott adatokat mentettük annak érdekében, hogy megjegyzést fűzzön vagy más tevékenységeket végezhessen a webhelyen.

Önről automatikusan gyűjtött információ
Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket automatikusan cookie-k és egyéb munkamenet-eszközök tárolnak. Például az IP-címe, stb. Ez az információ az ügyfél-élmény javítására szolgál. Ha szolgáltatásainkat használja, vagy megnézi honlapunk tartalmát, az a tevékenységeit naplózhatja.

Tájékoztatás partnereinkről
Bizalmas partnereink információkat gyűjthetnek Önről és joguk van arra, hogy megosszák velünk ezeket az információkat. Ezek lehetnek olyan információk, amelyet közvetlenül vagy más jogi okokból gyűjtöttek Önről. Itt találja partnereink listáját.

Nyilvánosan elérhető információk
Felhasználhatunk Önről olyan adatokat, amelyek nyilvánosan elérhetőek.

Hogyan használjuk személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk a következők érdekében:
 • regisztráció, azonosítás és kapcsolattartás. Ez magában foglalja a regisztrációt, fiókjának létrehozását és a hozzá tartozó beállítások tárolását; az Önnel kapcsolatba lépés lehetőségét; az Ön értesítését bármely weboldal módosítás esetén.
 • az felhasználói élmény fokozása;
Személyes adatait jogszerűen és / vagy hozzájárulásával használjuk. Jogos érdeklődés alapján feldolgozzuk személyes adatait a következő célokra:
 • Ügyfélbázisunk igazgatására és elemzésére a használat élményének és elérhetőségének javítása érdekében;
 • a felhasználók elégedettségével kapcsolatos kérdőívek kitöltéséhez.
Mindaddig, amíg nem tájékoztatott minket másként, a böngészési, viselkedési sajátosságaival kapcsolatos információkat felhasználhatjuk. A beleegyezésével a személyes adatokat feldolgozzuk az alábbi célokra:
 • hírlevél küldésre (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinkről);
 • minden egyéb olyan tevékenységre amit előtte engedélyezett.
Feldolgozzuk személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítéséhez és / vagy a személyes adatok felhasználásához a törvény által biztosított lehetőségekhez. Fenntartjuk a jogot a személyes adatok összegyűjtésére és az ilyen adatok felhasználására. Az irányelv hatályán kívül eső adatokat csak akkor használunk, ha névtelen. Az Ön személyes adatait olyan további célokra is felhasználhatjuk, amelyek nem szerepelnek itt leírva, de kapcsolódnak az eredeti célhoz, amelyhez az adatokat gyűjtötték. Ehhez biztosítjuk, hogy:
 • a személyes adatok céljai, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem károsítja az Ön érdekeit és
 • a feldolgozás megfelelő védelemmel történik.
A további feldolgozásról és célokról tájékoztatni fogjuk Önt.
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Regisztációs form-ot kitöltő felhasználó Steam becenév érintett Kapcsolattartás, kommunikáció GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás A érintett felhasználó fiókjának törlésének időpontjáig
E-mail cím* érintett Kapcsolattartás, kommunikáció GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás A érintett felhasználó fiókjának törlésének időpontjáig
Felhasználónév* érintett Rendszeren belüli azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás A érintett felhasználó fiókjának törlésének időpontjáig

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Ki férhet hozzá további személyes adataihoz?

Nem osztjuk meg személyes adatait idegenekkel. Bizonyos esetekben bizalmas partnereinknek nyújtunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat annak érdekében, hogy az Ön számára lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy könnyítsük a nyújtott szolgáltatás használatát. Adatainkat az alábbiakkal osztjuk meg:
Kapcsolt harmadik felek:
 • Google (Google LLC., Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047) - Az Adatvédelmi szabályzatuk szerint kezelik az adatokat, ami a https://policies.google.com/privacy linken érhető el.)
 • WordPress (Automattic Inc., Adatvédelmi szabályzatuk szerint kezelik az adatokat, ami a következő linken érhető el: https://automattic.com/privacy/)
 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., Adatvédelmi szabályzatuk szerint kezelik az adatokat, ami a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation)
 • Hotjar Ltd (hotjar.com alkalmazás) (székhely: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta, amely a személyes adatokat a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy, https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment címen elérhető Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően kezeli.)
Csak olyan feldolgozópartnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Személyes adatait harmadik feleknek vagy köztisztviselőknek csak abban az esetben tesszük közzé, ha erre jogilag köteleznek minket. Személyes adatait harmadik felek számára közzétehetjük, ha Ön beleegyezett, vagy ha más jogi szabályozások ezt megengedik.

Hogyan védjük adataidat?

Mindent megteszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságban tartsuk. A weboldalunk legtöbb oldalán biztonsági protokollokat használhatunk az adatok kommunikációjához és adatátviteléhez (pl. HTTPS). Anonimizációt és pseudonímizálást alkalmazunk, ahol szükséges. Igyekszünk figyelni a rendszerünkre és a lehetséges és támadásokat megakadályozni. Bár igyekszünk mindent a legjobb tudásunk szerint megtenni adatai biztonsága érdekében, nem garantálhatjuk az információ teljes biztonságát. Mindazonáltal ígérjük, hogy értesítjük az adatszerzésekről a hatóságokat. Értesítjük Önt, ha tudomásunkra jut bármi, ami az Ön a jogaira vagy érdekeire nézve fenyegetést jelenthet. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést az adataihoz és segítsük a hatóságokat abban, ha bármi hasonló jogsértés történne. Ha van regisztrált fiókja a weboldalunkon, tartsa titokban a felhasználónevét és jelszavát az Ön adatainak biztonsága érdekében.

Gyermekek

Nem szándékozunk tudatosan összegyűjteni gyermekek adatait. Nem célozzuk meg a gyermekeket szolgáltatásainkkal.

Cookie-k és egyéb technológiák

Cookie-kat és / vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez, a weboldal adminisztrálásához, a felhasználók mozgásának nyomon követéséhez és a felhasználók információinak összegyűjtésében. Erre azért van szükség, hogy személyre szabja és fokozza a velünk kapcsolatos tapasztalatait. A weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ. A cookie-k tárolják azokat az információkat, amelyek segítenek a webhelyek működésében. A sütik a számítógépére veszélytelen adatok tárolására alkalmas kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a weboldal azért helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye Ön számára a böngészést. A sütik segítségével a weboldal azonosítani tudja a böngészőjét és be tudja tölteni az eddigi beállításait legközelebbi látogatásakor, illetve weboldal használati statisztikákkal is szolgálhatnak számunkra. Csak a weboldalunk által létrehozott cookie-kat tudjuk elérni. A cookie-kat böngésző szinten szabályozhatja. Ha engedélyezi a cookie-k letiltását, bizonyos funkciók használatát akadályozhatja. A cookie-kat a következő célokra használjuk:
 • Szükséges cookie-k - ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy néhány fontos funkciót használhasson weboldalunkon, például bejelentkezhet. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionális cookie-k - ezek a cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek használatával kényelmesebbé teszik szolgáltatásainkat, és lehetővé teszik a személyre szabott szolgáltatások nyújtását. Például megjegyezhetik nevüket és e-mailjüket a megjegyzési űrlapokban, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat a kommentáláskor.
 • Analytics cookie-k - ezeket a cookie-kat használják weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére
 • Reklám cookie-k - ezek a cookie-k olyan hirdetések megjelenítésére szolgálnak, amelyek relevánsak az Ön és az Ön érdekei szempontjából. Ezenkívül arra használják, hogy korlátozzák a hirdetések megjelenésének számát. Általában a weboldal üzemeltetőjének engedélyével engedélyezi a hálózatok hirdetését. Ezek a cookie-k emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztották más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. A célzás vagy a hirdetési cookie-k gyakran kapcsolódnak a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz.
A számítógépen tárolt cookie-kat a böngészőbeállítások segítségével távolíthatja el. Alternatív megoldásként harmadik fél cookie-jait is módosíthatja olyan adatvédelmi fejlesztési platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el az allaboutcookies.org oldalra. A Google Analytics segítségével mérjük a forgalmat webhelyünkön. A Google rendelkezik saját adatvédelmi irányelveivel, amelyeket itt megtekinthet. Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomon követését, látogasson el a Google Analytics kiiktatási oldalára.

Emelt díjas SMS fizetési lehetőséggel kapcsolatos információk

Az emelt díjas SMS fizetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználóinkról a befizetésük beérkezésekor több személyes adat is a rendszerünkbe kerül, ezeket az adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint tároljuk. A szolgáltatást kizárólag a következő operátorok ügyfelei vehetik igénybe: Magyar Telekom Nyrt. Mobil Üzletág, a Pannon GSM Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. 
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Harmadik fél által biztosított emelt díjas SMS szolgáltatást igénybe vevő felhasználó Mobiltelefonszám érintett (operátoron keresztül) Rendszeren belüli azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Határozatlan ideig vagy az adatalany az adatok törlésére irányuló kéréséig
A felhasználó telefonszámához tartozó mobilszolgáltató azonosító kódja érintett (operátoron keresztül) Rendszeren belüli azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Határozatlan ideig vagy az adatalany az adatok törlésére irányuló kéréséig
A beérkező SMS azonosítója érintett (operátoron keresztül) Rendszeren belüli azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Határozatlan ideig vagy az adatalany az adatok törlésére irányuló kéréséig
A beérkező SMS tartalmának első részlete (prefix) érintett (operátoron keresztül) Az igényelt szolgáltatás azonosításához szükséges információ GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Határozatlan ideig vagy az adatalany az adatok törlésére irányuló kéréséig
A beérkező SMS tartalmának prefix utáni szövege (message) érintett (operátoron keresztül) Az igényelt szolgáltatás azonosításához szükséges információ GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Határozatlan ideig vagy az adatalany az adatok törlésére irányuló kéréséig

Jogorvoslati lehetőségei

a)    Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

b)    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jelen adatvédelmi irányelvek módosítása

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi irányelveink módosítására, a módosítás legutolsó dátumát mindig feltüntetjük. A jelen adatvédelmi irányelvekben biztosított jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk. Ön a rendszerünkbe való újbóli bejelentkezésével elfogadja az Adatvédelmi irányelvek módosított feltételeit.
Legutolsó módosítás dátuma: 2019.04.04.