-|HUNGARY|- Counter-Strike 1.6 Szerverek

* A Simon utasításait követni kell, ha van realitása annak az utasításnak, amit kiad.
* Rendes napon mindenki követi a Simon utasításait. (Nem kell elmondani, hogy aki nem követi a szabályát az meghal)
* Az utasítások alapból minden rabnak szólnak, ha a Simon nem határoz másképp.
* Ha a rabok nincsenek a Nagyketrecben, akkor általánosan utasítunk! (Félremondás engedett)
* Ha a rabok a Nagyketrecben vannak akkor Simon-nal utasíthatunk nekik! (Félremondás engedett)
* Ha a Simon meghatároz egy helyet a raboknak, ahol gyülekezniük kell, akkor az adott helyről való elmozdulás a parancs megszegése.
* A Simon utasításait pontosan kell követni. A visszaszámolás nulla pillanatára végezni kell az utasítás végrehajtásával.
* Mocorgásnak számít az ugrás, guggolás, ütés/lövés, fegyver/gránát váltása, fegyver/gránát felvétele vagy eldobása és a fej helyzetének változtatása. Minden más mozgás.
* A Nagyketrecben tartózkodó rabokra minden korábban elhangzott “Simon” nélkül elmondott parancs érvénytelen, de a Nagyketrec engedély nélküli elhagyása tilos.
* A guggolásra, sétálásra kiadott parancsok addig érvényesek, ameddig a Simon nem törli el azokat.
* A Nagyketrecben, vonalon, falnál, padon stb. (tehát bármiféle gyülekezési pontnál) addig kell tartózkodni, ameddig a Simon máshogy nem határoz.
* Ezeken kívül minden más parancsot automatikusan semlegesít a következő parancs, kivéve ha a következő parancs a jelenlegi végrehajtása alatt lett kiadva.
[Például: Mindenki bemegy a Nagyketrecbe (mindenki elindul a Nagyketrecbe futva). 5,4,3 Guggolva (itt mindenki leguggol és halad tovább) 2,1,0]

* Egy parancs akkor tekinthető végrehajtottnak, ha a Simon végzett a visszaszámolással.
* Egy játék elkezdése előtt a Simonnak kötelessége ismertetni az aktuális napra vonatkozó szabályokat.
* Játéknál, ha a Simon nem határoz másképp, akkor mindig a játék vesztese (1 rab) hal meg automatikusan.
* 2 rabnál nincs utolsó reakció, kivéve ha a Simon hozzáteszi, hogy pl. 3-an vannak!
* Simonnal soha nem hívunk senkit sehova!
* Minden utasítás kiadása után kötelező visszaszámolni és a rab csak akkor ölhető meg, ha időn belül nem teljesíti azt.
* Ha a rabnak például egy vonalon kell lenni és a társa fején áll, attól még a vonalon tartózkodik.
* Nagyketrec hátsó falát egyszerűen “hátsó fal”-nak hívjuk. Más meghatározás nincs!
* Ha egy rab megsebez egy őrt, de nem öli meg és nincs utasítás kiadva arra, hogy lázadó meghal, akkor a rab megölése FK.
* Ha nincs Simon, akkor nincs szabály, tehát a körözött (piros) rab kivételével minden ölés FK!
* Nagyketrecbe/vonalra/falhoz a legrövidebb engedélyezett úton kell menni, kivéve ha a Simon máshogy határoz. Az út hosszabbítása eltérésnek számít.
* Bármilyen helyet le lehet védeni rendes napokon szabályokkal, de az őröknek ott kell tartózkodni a levédett helyen!
* Csak FD ALL-nál védett alapból a GR. GR-nek kizárólag az a hely számít, ahol az őröknek kihelyezett fegyverek vannak.
* FD ALL-nál csak GR-t, az előterét + a GR-hez közvetlen kapcsolódó helyeket lehet levédeni, idő lejárta után el kell hagyni a védett helyet!
* “Nyitás után” meghatározásra nem lehet megölni senkit, akkor sem, ha a cella már nyitva volt az utasítás kiadásakor.
* Visszaszámlálás legalább 3-tól! Végig kell számolni: 3, 2, 1, 0. A parancs csak így érvényes! A null nem jelent nullát.
* FD-s rab szabályait nem kell külön elmondania a Simon-nak. A leírt alapszabályok vonatkoznak rá minden esetben.
* Ha a Simon nem határozza meg, hogy hány kör FK jár az FD-s rabnak az FD-s szabályok megszegése esetén, akkor csak abban a körben ölhető meg, ha megszegi azokat.
* FD-s rab alapszabályai: ha lázad, ha segíti a többi rabot, akadályoztatja az őröket vagy idő lejárta után engedély nélkül fegyveres, akkor megölhető.
* FD-s rab idő lejárta után rendes rabnak számít, tehát követnie kell a Simon utasításait.
* Minden szabadnap 00:00-ig tart.
* Igaz-hamisnál annak a válasza nem fogadható el helyesnek, aki először helytelenül válaszol a kérdésre.

Szerver szabályok

* Tilos kiszabott FK alatt lelépni vagy csapatot váltani. Másik pályára nem vihető át a kiszabott FK.
* Tilos ok nélkül FD-t adni egy rabnak.
* Ha valakit ok nélkül megöl egy őr, annak kötelezően FD jár attól aki megölte, ellenkező esetben át kell rakni az őrt.
* Tilos szándékosan blokkolni a saját csapattársadat!
* Tilos ok nélkül megölni a csapattársad!
* Csak az lehet őr akinek van mikrofonja (nem recseg), tudja a szabályokat és elmúlt 14 éves!
* Amelyik őr hátráltatja a Simon-t, azt az őrt át lehet helyezni.
* Játékosok számára nincs limit, hogy hány pályán keresztül lehetnek őrök.
* Adminok maximum 2 pályán keresztül tartózkodhatnak az őrök között, ezután ha más is igényt tart a helyre és megfelel a követelményeknek át kell állniuk.
* Abban az esetben, ha nincs más jelentkező az admin helyére, akkor továbbra is maradhat őr.
* Csapatváltás szándékát jelezni a pályából eltelt első 5 percben lehet.
* Külső segédprogram használata tilos.
* Trágár nyelvezet használata tilos.
* Modellezni tilos.
* Halottnak tilos a súgás.
* SGS vagy bármilyen bind és/vagy parancs használata, ami játékmenetbeli előnyben részesít a többi játékossal szemben tilos. (Simon és menü bindek engedélyezettek)

Speciális napok szabályzata

Banda Nap

A rabok két csapatra vannak osztva ezen a napon (piros, kék). A két bandának meg kell ölni egymást. Akivel egyezik a színed, azzal egy csapatban vagy, tehát őt nem kell megölnöd. Amikor már csak az egyik banda tagjai élnek, akkor lehet folytatni a kört Simon irányításával. A bandák akár lázadhatnak is az őrök ellen, ha úgy tartja kedvük a kapott fegyverekkel. Az őrök nem hagyhatják el a GR területét, ameddig 2 csapat van. A napnak 0:00-kor minden esetben vége, és rendes kör folytatódik a Simon irányításával.

Játék Nap

A Simonnak kötelessége játszani a rabokkal egész körben. Utolsó reakció tilos, csak játékokkal lehet kiejteni rabokat. Ezen a napon nem engedélyezettek a félremondások, de ha egy rab nem követi a Simon parancsait, akkor kiesett. A kvíz, box és a festés játéknak számítanak, továbbá a pályán található egyéb játékok is. A Simon kitalálhat egyénileg is játékokat a rabok számára, de annak szabályait kötelező ismertetnie. Amelyik rab nem követi a Simon utasításait, vagy a Simon munkáját zavarja, azt meg lehet ölni. Mindig van mocorgás, csak a mozgást lehet korlátozni. (Mozgásnak számít, ha a játékos vízszintes tengelyen változtatja pozícióját.)

Kidobós Nap

A rabok kizárólag gránátokkal ölhetik meg az őröket. Fegyver használata, ütés csalásnak számít. Az őrök bármivel támadhatnak rabokra. Nem kell levédeni semmit, minden rab megölése szabályos ezen a napon. Az őrök elbújhatnak. Az őrök kötelesek kinyitni a cellákat.

Alapfogalmak

FD – Freeday (Szabadnap)
FD all – Mindenkinek szabadnap
FK – Freekill (Ok nélküli ölés)
Nagyketrec – A pályán található legnagyobb ketrec
Szabadnapos rab – Zöld ruhás rab
Körözött rab – Piros ruhás rab
Lázadó rab – Egy őrt bármilyen eszközzel megsebző rab