Jailbreak szabályzat

A Jailbreak egy régóta közismert és egyik legnépszerűbb játékmódja a Counter Strike szervereknek.

A Játék rövid leirása, célja


Valóságra alapozva, szerepjátéknak tekinthető. Célja hogy a jailben (fegyházban) lévő rabokat, jelen esetben a T-ket, az őrök, a CT-k felügyeljék, és foglalkozzanak velük. Az őrök főnöke a Simon, akinek az utasításait a raboknak követniük kell, és a munkáját a többi CT segíti.


Napokról röviden


Minden kör egy nap, többféle nap létezik: rendes napokról beszélünk amikor a Simon utasításait raboknak követniük kell, és különböző módon ejtődnek ki rabok (aka. meghalnak/megölik őket).

Szabadnapkor (FD all, FreeDay all) a rabok szabadot kapnak, azaz az őrök az kör ideje lejártáig a Fegyverszobában (GR, GunRoom) tartózkodnak, ameddig a rabok szabadfoglalkozást kapnak, és azt csinálhatnak amit akarnak a pályán. Szabadnapok az első és minden hetedik nap (1, 7, 14, 21…)

Különleges/Speciális napokról beszélünk amikor a rabok szavazhatnak hogy milyen napot szeretnének tartani. Ilyenkor szavazhatnak például bandát, ahol két csapatra osztva a rabok meg kell öljék egymást, vagy a játék nap ahol a rabok nem támadhatják az őröket, és csak játék keretén belül történt a rabok kiejtése. A Különleges napok második és rá minden hetedik napkor vannak (2, 8, 15, 22…).


Fontos tudnivalók…


A rabok kiejtése, megölése, történhet több okból: vagy nem követték a szabályokat amit a Simon kiadott, esetleg megölt egy őrt amivel úgymond “PIROS” rabbá válik akit feltétel nélkül az őrök meg kell hogy öljenek. Egy jellegzetes parancs “az utolsó reakció”, amikor az utolsó aki elvégzi az utasítást meghal (pld: utolsó reakció ugrásnál, az utolsó személy aki ugrott, valamint aki egyáltalán nem ugrott, meghal).

A Simon megölésével az addig kiadott szabályok érvényüket vesztik, és egy másik őr kell átvegye a Simon szerepét az ő új utasításaival.

A nagyketrec egy olyan gyülekező, amely úgy néz ki mint egy nagy cella, és ahol a Simon utasításai akkor érvényesek, ha az utasítás kiadása előtt használja a Simon mondja szóegyüttest (pld: Simon mondja nincs mozgás, mocorgás), anélkül nem érvényes a szabály és nem kell követni.

Őr bármelyik játékos lehet aki betöltötte a 14 éves életkort, úgy hangilag mint hivatalosan, valamint rendelkezik működő mikrofonnal és teljes mértékben tisztában van a szerverszabályzattal és a Simonkodással.

Ez egy rövid összefoglaló volt, a teljes szabályzatot pontokra lebontva lentebb találjátok:


SZABÁLYZAT


megj. A pirossal írt szöveg az utolsó szerkesztést követően módosultak/ lettek betéve.

I. ALAPSZABÁLYOK

§1. (1) SGS vagy bármilyen bind és/vagy parancs használata, ami játékmenetbeli előnyben részesít a többi játékossal szemben TILOS. (Simon és menü bindek engedélyezettek).

(2) Bármiféle segédprogram/ hack, vagy akármilyen szerkesztett játékfájl amivel előnyben részesülhet valaki a többi játékossal szemben TILOS (értsd: WallHack, AimBot, SpeedHack, csalásra kifejlesztett ConfigFileok, SGS, BGS, stb.) .

§2. Csak az lehet őr akinek van működő mikrofonja (nem recseg), tudja a szabályokat és elmúlt 14 éves (hangilag is)!

§3. Trágár nyelvezet használata/ adminszidás/ szerverszidás TILOS!

§4. Bármiféle hirdetés( beletartozik a klán TGF) szigorúan TILOS!

§5. TILOS kiszabott FK alatt lelépni vagy csapatot váltani, ellenkező esetben kitiltást kap az illető.

§6. Másik pályára nem vihető át se FK, se az FD.

§7. Halottnak TILOS a sugás bármilyen formában.

§8. TILOS ok nélkül FD-t osztogatni raboknak!

§9. Tilos szándékosan megölni a csapattársadat( TeamKill, TK). Nem számit TKnak amikor a játékos a veszély tudatában is TK szituációjába helyezi magát, például a mozgó autó elé ugrik. 

§10. Simonnak tekinthető az olyan őr, CT, amely a beirta a /simon parancsot, megjelent a képernyőn a neve és megvan a jellegzetes skinje.

§11. A Simon utasitásait a raboknak saját belátásuk szerint követniük kell, abban az esetben ha van realitása az illető parancsnak/ utasitásnak.

§12. Az utasítást megszegő rab meghal, az őrök által. 

§13. (1) Az utasítások minden rabnak szólnak, ha a Simon nem határozott másképp.

(2) A Simon kiadhatja a parancsot egy illető személyre, ha utasitás előtt megfogalmazza a nevét ( nem muszály a teljes nevét kimondja, egyértelmű kell legyen kire célzott), esetleg egy csoportra. Minden esetben érthető kell legyen mindenki számára hogy kire/ kikre vonatkozik az utasitás.

(3) Nem elfogadható például az, ha a rabok a hátsó falat kell nézzék és az a parancs van kiadva hogy annak szól a feladat akinek a cellája előtt áll a Simon. Ilyen esetben a rabok nem tudhatják/ nem láthatják hogy hol van a Simon.

§14. Minden parancsot mindenki számára érthetően kell megfogalmazni, félremondás engedélyezett. Ha a Simon laggolt, vagy más probléma miatt nem érthető módon fogalmazott, köteles megismételni a parancsot.

§15. (1) A Nagyketrec a pályán található és egyértelműen legnagyobb cella/ ketrec. Az itt kiadott szabályok érvényeségéhez “Simon mondja” szóösszetételt kell használnia a Simonnak minden parancs előtt, kivétel olyan esetben ha azt “Simon mondjával” már kivette.

(2) Nagyketrecben minden addig kiadott “Simon mondja” nélküli parancs érvényét veszti. 

(3) Egyszer bemenve, a Nagyketrec elhagyása tilos és parancs megszegésének minősül.

(4) A Nagyketrec hátsó fala( bejárattal szemben lévő fal) egyszerűen “hátsó falnak” nevezzük, más megfogalmazásban a parancs érvénytelen. Nincs “üveges fal”, “hátsó üveges fal” és társai.

(5) Nagyketrecben való tartózkodásnak számit az, ha a Nagyketrec 4 fal (+ tető, ha van) által közrezárt légtérben vagyunk. Nem számit Nagyketrecnek a Nagyketrec teteje.

(6) “Nagyketrec” megnevezés érvényes csak, a “nagy cella”, “nagy kecó” érvénytelen parancsokhoz vezet.

§16. Ha a Simon meghatázott egy gyülekezési helyet( pld: pad, fal, nagyketrec, vonal, stb. ), az odaérkezés után történő elszökés/ elmenés/ elmozdulás utasitás megszegésének érvényesül, az illető rab megölhető. Addig kell ottmaradni ameddig a Simon máshogy nem határoz.

§17. (1) Egy parancs/ utasitás akkor lép érvénybe ha minimum háromtól megtörtént a visszaszámolás, a nullával befejezőleg( 3-2-1-0). Aki nem követte ezután a kiadott parancsot, az megölhető. 

(2). A “NULL” “NU” és egyébb “NULLA” szón kivül történő visszaszámlálás befejezése nem tekinthető érvényes parancsnak.

§18. Mocorgásnak számit: ugrás, guggolás,  ütés/ lövés, fegyver/ gránát váltása, fegyver/ gránát felvétele vagy eldobása, fej helyzetének változtatása. Minden más, a felsoroltakon kivül, mozgásnak számit.

§19. Guggolásra, sétára, ugrásra, ejtőernyőzésre vagy más mozgást korlátozó parancs addig érvényes ameddig azt a Simon nem törli azokat.

§20. Az eddig felsorolt eseteken kivül minden más parancsot automatikusan semlegesít a következő parancs, kivéve ha a következő parancs a jelenlegi végrehajtása alatt lett kiadva ( pld: ugrás nélkül, walkolva stb.) .

§21. Egy játék elkezdése előtt a Simonnak kötelessége ismertetni az aktuális napra vonatkozó szabályokat.

§22. Játéknál, ha a Simon nem határoz másképp, akkor mindig a játék vesztesei halnak meg automatikusan.

§23. 2 élő rabnál történő utolsó reakció nem reakció, és nem kell követni, kivéve ha a Simon hozzáteszi, hogy többen vannak mint ketten: pl. 3-an vannak, 500-an vannak!

§24. “Simon mondjával” nem hívunk senkit sehova.

§25. Az is gyülekezésnek számít ha egy rab a másik fején állva a Simon által meghatározott helyen tartózkodik, például vonalon. 

§26. A gyülekezési helyre a legközelebb engedélyezett úton szabad haladni. Ha nincs megtiltva akkor nem számit eltérésnek a létra/lépcső használata a HP (életpont) vesztés elkerülése miatt. Az út hosszabítása eltérésnek és parancs megszegésnek számit.

§27. (1) Lázadó rabnak számit az a rab amelyik csak megsebez egy őrt. Körözött/ piros/ piros ruhás rabnak számít az a rab amelyik megöl egy őrt.

(2) A körözött/ piros/ piros ruhás rab minden esetben megölhetik az őrök, akár Simon nélkül is. A lázadó rabot viszont csak akkor ölhető meg ha parancs van kiadva amiben megtiltják a lázadást.

§28. Igaz-hamisnál annak a válasza nem fogadható el helyesnek, aki először helytelenül válaszol a kérdésre.

§29. Tilos szándékosan blokkolni a saját csapattársadat. Kivételt képez ha a blokkolás egy játék része/ célja.

§30. Első reakciót követő első rab meghal, kivéve ha a Simon hozzáteszi hogy első nem hal meg.

§31. Minden Futball játéknál alapból érvénybe lévő szabályok (ha a Simon nem határozz másképp): öngól ér, az ellenfél csapatának; buggos gól ér; pálya elhagyása engedélyezett. 

II. Szabadnapra/ FDs rabra vonatkozó szabályok

§32. FD-s rab szabályait nem kell külön elmondani a Simonnak, az FD-s rabnak kötelező azok tudás, a leírt alapszabályok vonatkoznak rá minden esetben. A szabályok betartása mellett az FD-st az idő lejártáig nem szabad megölni/ parancsokat kiadni rá/ korlátozni, kivételt képez ha az illetőnek FK-ja van előző körből. A Simon meghatározhat szankciót az FD-s szabályok megszegése esetén, ha viszont nem határoz meg semmit akkor csak az adott körben szabad megölni az FD-st. Maximum 5 kör FK adása engedélyezett, az FD-s szabályok megszegése miatt.

§33. FD-s alapszabályai: tilos fegyvereket dobáljon a társainak, tilos hátráltatni az őrök/Simon munkáját, tilos a rab társainak segítenie, tilos az őröket lelázadnia/megölnie, tilos rab társait hátráltatni/boxolni velük/sebezni őket, kivétel ha már megboxolta/megtámadta az illető társ (TK-nak minősül ha megöli a társát).

§34. FD-s abban az esetben is  megölhető meg ha előző körböl van FK-ja, FD-vel nem irható felül a már kiadott FK-k.

§35. FD ALL minden olyan nap amikor mindenki Szabadnapot kap, ezek lehetnek az első és minden hetedik nap (1, 7, 14, 21…) vagy őr/admin által megadott szabadnap.

§36. FD-s rab idő lejárta után rendes rabnak számít, tehát követnie kell a Simon utasításait.

§37. FD ALL-kor alapból csak a GR (GunRoom) védett, az a hely ahol az őrök számára kihelyezett fegyverek találhatóak, általában az őrök spawnhelye.

§38. FD ALL-kor az őrök:

(1) Kötelesek a védet területen tartózkodni, védett terület elhagyása szigorúan TILOS.

(2) Levédhetik a GR előterét vagy a közvetlenül GR-hez kapcsolódó területeket/ helyiségeket. Ilyenek lehetnek például a szellőzök, alagútak stb.

(3) Szabályokat adhatnak ki a fegyveres/ gránátos/ lázadó/ buggoltató/ tunkoló(túró) rabok megölésére.

(4) Levédhetik a GR, GR előterének ajtaját/kapujának használatát. Ha úgy határoznak akkor a rab által nyitott ajtón keresztül látható rabot megölhetik.

§39.  Az FD ALL 00:00-kor lejár, ezentúl bárkit megölhetnek az őrök. A GR-t kötelező elhagyniuk, és csak akkor térhetnek vissza csak, ha egy rab tartózkodik a GR-ben.

III. Őrök szabályai

“§2. Csak az lehet őr akinek van müködő mikrofonja (nem recseg), tudja a szabályokat és elmúlt 14 éves (hangilag is)!”

§40. Az őrök dolga a Simon segítése, hátráltatása tilos.

§41. A Simon, ha úgy határoz, reális parancsokat kiadhat az őröknek is, és azok betartása/követése kötelező. A Simon nem adhat ki a raboknak olyan parancsot, amivel az őröket nyugodtan megölhetik/ sebezhetik/ lelázadhatják.

§42. Ha valakit ok nélkül megöl egy őr, annak kötelezően FD jár attól aki megölte, ellenkező esetben át kell rakni az őrt.

§43. (1) FK szabható ki a következő esetben: csalás játékban/párbajban, FDs szabályainak megszegése.

§44. Tilos a rabokkal való kivételezés bármilyen formája, hiába az illető admin vagy jó barát. Tilos bármilyen előzmény/indok nélkül külön szankciót kiosztani/ szivatni a rabokat. Tilos akármilyen szelekció nélkül (kvíz, játék, első reakció stb.) előnyhöz juttatni egy, vagy több, illetőt a többiekhez képest.

(2) Az FK már abban a körben érvénybe lép amelyben kiadták a szabályt/ FK-t.

(3) Maximum 5 kör FK szabható ki, bármilyen esetben.

IV. Adminokkal kapcsolatos szabályok

§45. Admin (Adminisztrátor) az a személy amely adminisztrátori jogokkal rendelkezik, és feladata a szabályok helyes betartatása.

§46. Az Adminnak jogában van a játékosok koordinálása, szankcionálása és felelősségre vonása, parancsokat adhat ki a szabályok betartatása miatt. A játékosok kötelesek követni utasításait, ha viszont igazságtalannak érzik valamelyik admin eljárását, a játékos panasszal fordulhat a Főadminok/Szerveradminok felé.

§47. Adminok maximum 2 pályán keresztül tartózkodhatnak az őrök között, ezután ha más is igényt tart a helyre és megfelel a követelményeknek át kell állniuk. Abban az esetben, ha nincs más jelentkező az Admin helyére, akkor továbbra is maradhat őr. Csapatváltás szándékát jelezni a pályából eltelt első 5 percben lehet.

§48. Adminok rabként/halottként szigorúan csak admini jogkörükből kifolyólag használhatják a mikrofonjukat.

V. Speciális napok szabályzata

§49. (1) A különleges napokra vonatkozó szabályok (2, 8, 15, 22, 29… Napok) :

Banda Nap

(2) A rabok két csapatra vannak osztva ezen a napon (piros, kék). A két bandának meg kell ölni egymást, a veled egyszínű rabok a csapattársaid. Amikor már csak az egyik banda tagjai élnek, akkor lehet folytatni a kört Simon irányításával. A bandák akár lázadhatnak is az őrök ellen, ha úgy tartja kedvük a kapott fegyverekkel. Az őrök nem hagyhatják el a GR területét, ameddig 2 csapat van. A napnak 0:00-kor minden esetben vége, és rendes kör folytatódik a Simon irányításával.

Játék Nap

(3) A Simonnak kötelessége játszani a rabokkal egész körben. Utolsó reakció tilos, valamint halálra menő első reakció is, csak játékokkal lehet kiejteni rabokat. Ezen a napon nem engedélyezettek a félremondások, de ha egy rab nem követi a Simon parancsait, akkor kiesett. A kvíz, box és a festés játéknak számítanak, és a pályán található egyéb játékok is. A Simon kitalálhat egyénileg is játékokat a rabok számára, de annak szabályait kötelező ismertetnie. Amelyik rab nem követi a Simon utasításait, vagy a Simon munkáját zavarja, azt meg lehet ölni. Mindig van mocorgás, csak a mozgást lehet korlátozni. (Mozgásnak számít, ha a játékos vízszintes tengelyen változtatja pozícióját.). Guggolást/ugrást nem lehet korlátozni, mert mocorgásnak számit, kivételt képez ha játék keretén belül vannak korlátozva.

Kidobós Nap

(4) A rabok kizárólag gránátokkal ölhetik meg az őröket. Fegyver használata, ütés csalásnak számít. Az őrök bármivel támadhatnak rabokra. Nem kell levédeni semmit, minden rab megölése szabályos ezen a napon. Az őrök elbújhatnak.

Cápa Nap

(5) Az őrök csak gumibotot használhatnak, a rabok pedig csak is kizárólag AWP-t, más fegyver használata ezeken kívül nem megengedett semelyik féltől sem. HP-t tölteni szigorúan TILOS, csalásnak minősül. Kempelni/ elbújni TILOS, folyamatos mozgásban kell lenni.

Spártai Nap

(6) Az őrök bármilyen fegyverrel támadhatnak a rabokra, a rabok pedig csak is kizárólag a pajzsot, és a hozzá tartozó kést használhatják. Kempelni/ elbújni TLOS, folyamatos mozgásban kell lenni. HP-t tölteni szigorúan TILOS, csalásnak minősül.

Zombi Nap

(7) Az őrök kizárólag a gumibotot használhatják a rabok ellen, a rabok pedig csak is kizárólag M249-et használhatnak, ezen kívül más fegyver használata nem megengedett semelyik féltől sem. HP-t tölteni szigorúan TILOS, csalásnak minősül. Kempelni/ elbújni TILOS, folyamatos mozgásban kell lenni.

Fogócska Nap

(8) Az őrök a “macskák”, a rabok pedig az “egerek”. A macskák feladata az egerek elkapása, az egerek pedig menekülnek. Fegyver/ gránát használata TILOS. Időhúzás nem megengedett, nem szabad elbújni, folyamatos mozgásba kell lenni.

 

VI. Alapfogalmak

§49. A szabályzatban használt alapfogalmak, röviditések:

a) FD – Freeday (Szabadnap)
b) FD all – Mindenkinek szabadnap
c) FK – Freekill (Ok nélküli ölés)
d) Nagyketrec – A pályán található legnagyobb ketrec
e) Szabadnapos rab – Zöld ruhás rab
f) Körözött rab/ piros ruhás rab – Egy őrt megölő rab
d) Lázadó rab – Egy őrt bármilyen eszközzel megsebző rab

§50. A szabályzat nem ismerete nem mentesít fel annak betartása, és megszegése esetén a szankció alól. Módosítását a vezetőség fenntartja.

§51. A szerver magyar nyelvű, a kommunikáció magyar nyelven folyik. Simonkodni kizárólag magyar nyelven lehet.

Utolsó módositás: 2020.03.19 ~ krolli által